Tập thể CB - GV - CNV nhà trường chụp ảnh lưu niệm nhân ngày 20/11 năm học 2018 - 2019

DS CB, GV, CNV trường THPT Thanh Miện năm học 2019 - 2020.xlsx