KẾ HOẠCH THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Bấm vào đường link bên dưới để xem chi tiết kế hoạch

Kế hoạch thi thử THPT Quốc Gia lần 1 năm học 2019 - 2020.pdf